L1 ВІЗА

L1 Віза

L 1 віза – це неімміграційна віза, яка дозволяє іноземній компанії перевести менеджера або виконавчого директора підприємства з-за кордону в свій афілійований офіс в США. Якщо іноземна компанія не має афілійованого офісу в США, L1 віза також дозволяє відправити директора чи менеджера в Сполучені Штати з метою відкриття офісу.

Який має бути розмір іноземної компаніі для того, щоб отримати L1 візу ?

Законодавство не встановлює мінімальної вимоги щодо розміру іноземної компанії, яка може претендувати на отримання L1 візи.

Тим не менш, ми рекомендуємо розглянути L1 візу для тих іноземних компаній, які мають більше ніж 20 співробітників і знаходяться на ринку як мінімум 5 років. Якщо ваша компанія є меншою за ці розміри, вам слід уважно розглянути Е2 або Е1 візи як більш підходящий варіант для бізнес імміграції.

Загальні вимоги:

TДля того, щоб отримати Л1 візу, ви повинні відповідати наступним вимогам:

 1.  Наявність юридичного зв’язку між американською і іноземною компанією

Для того, щоб отримати L-1 візу, іноземна компанія повинна надати докази існування юридичного зв’язку із іноземною компанією, а саме як американська компанія належить і контролюється іноземною компанією. Встановлення цього правового співвідношення може бути досягнуто шляхом відкриття офісу в США, який функціонує у формі материнської, дочірньої, афілійованої компанії, філії або представництва іноземної компанії.

“Материнська компанія” – це фірма, корпорація або інша юридична особа, яка має дочірні підприємства. Будь-який господарюючий суб’єкт, який має дочірні компанії, є материнською компанією.

“Представництво” – це відокремлений підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцем знаходженням.

“Філія” – це фірма, корпорація або інша юридична особа, 50% якої належить материнській компанії.

“Афілійована компанія” – це (1) філія, яка разом із материнською компанією, знаходиться у власності і під контролем однієї і тієї ж особи; або (2) філія, яка разом із материнською компанією, знаходяться у власності і під контролем однієї і тієї ж групи осіб, які володіють приблизно однією і тією ж часткою корпоративного контролю над двома компаніями.

 1.  Американська та іноземна компанії продовжують займатись підприємницькою діяльністю в США і за кордоном.
 • Ви повинні продемонструвати, що ви продовжуєте вести бізнес в США і принаймні в одній іноземній країні. Для того, щоб претендувати на отримання L1 візи, вам необхідно розвивати американську і іноземну компанію як в США, так і за кордоном поки ви знаходитесь на L1 візі. L1 віза не була створена для осіб, які планують відкрити бізнес в США суто для того, щоб перевести свій бізнес з іноземної держави на територію Америки. Основною ціллю видачі L1 візи для іноземної компанії було надання можливості іноземній компанії вийти на американський ринок, зберігаючи при цьому своє функціонування в іноземній країні. Саме тому, одночасний розвиток двох бізнесів як в США, так і за кордоном є необхідною умовою в отриманні L1 візи.
 • Вимога щодо зайняття підприємницькою діяльністю. Для того, щоб отримати L1 візу, ви повинні довести, що іноземна компанія і офіс в США займаються фактичною підприємницькою діяльністю. Зайняття підприємницькою діяльністю означає регулярне, систематичне і безперервне надання товарів та / або послуг материнською і дочірньою компанією. Сам факт присутності агента або наявність офісу в США і за кордоном саме по собі не задовольняє цю вимогу. Фактична підприємницька діяльність повинна здійснюватися в Америці і за кордоном. Вам потрібно буде надати USCIS податкові декларації, фінансові звіти прибутків і збитків, виписки з банківських рахунків, платіжні відомості, контракти, рахунки-фактури, митні декларації як доказ здійснення реальної підприємницької діяльності.
 • В законодавстві немає вимоги, що ваш бізнес повинен займатися міжнародною торгівлею.

III.  Працівник, який підлягає переведенню в американський офіс буде надавати професійні послуги на посаді диретора, менеджера або посаді, яка вамагає наявність “спеціалізованих знань”.

Сам факт переведення працівника на посаду директора, менеджера, або посаду, яка вимагає наявності “спеціалізованих знань” не є достатнім для того, щоб задовольнити цю вимогу. Ви повинні надати для імміграційної служби детальні докази того, що працівник буде дійсно здійснювати трудові обов’язки, які покладаються на них як на директора, менеджера, працівника із “спеціалізованими знаннями.” Ненадання достатньої кількості доказів, які підтверджують характер виконання трудових обов’язків переведеного працівника є однією із найпоширеніших причин отримання запиту про надання додаткових доказів від імміграційної служби, який затримує розгляд справи.

Менеджер.

Працівник, якій підлягає перегляду в американський офіс іноземної компанії на посаду менеджера, має бути відповідальний за виконання наступних обовязків:

 • Управління відділом, підрозділом, департаментом, цехом компанії;
 • Здійснення контролю над роботою інших працівників, які обіймають управлінські посади в компанії, або управління важливим функціональним підрозділом в рамках організації, або відділом, підрозділом, департаментом, цехом компанії.
 • Має право наймати і звільняти або рекомендувати на призначення працівників, виносити догану, давати дозвіл на відпустку, якщо працівники знаходяться під прямим керівництвом менеджера.
 • Здійснення щоденного управління відділом, підрозділом, департаментом, цехом компанії на власний розділ в рамках наданих службових повноважень.

Виконавчий директор.

Працівник, якій підлягає переведенню в американський офіс іноземної компанії на посаду виконавчого директора, має бути відповідальний за виконання наступних обов’язків:

 • організація роботи компанії або її основного департаменту;
 • встановлення цілей і напрямків розвитку компанії, відділу, цеху;
 • свобода дій у прийнятті виконавчих рішень; і
 • Знаходиться тільки під загальним наглядом або контролем менеджерів вищого рівня, ради директорів або акціонерів компанії.

Посада, для обіймання якої вимагається наявність “спеціалізованих знань”

Для того, щоб обіймати посаду, яка вимагає наявності “спеціалізованих знань,”знання працівника повинні бути настільки унікальними, що вони перевершують знання будь-якого іншого типового працівника в цій же сфері і були отримані як результат тривалої роботи на іноземну компанію. Такий працівник повинен володіти найпрогресивнішими знаннями в процесах організації виробництва іноземної компанії або спеціалізованими знаннями, які є недоступними на ринку праці США.

Деякі характеристики працівника із спеціалізованими знаннями:

 • Володіє знаннями, що є цінним для конкурентоспроможності роботодавця на ринку;
 • один із деяких, який зможе передати свої знання щодо організації виробництва для робітників, працевлаштованих в новому офісі в США.
 • був ключовим співробітником в іноземній компанії, і результати трудової діяльності якого призвели до підвищення продуктивності іноземної компанії, конкурентоспроможності, фінансового становища; і
 • Володіє знаннями, які могли бути отримані тільки в результаті плідної і довготривалої роботи в іноземній компанії.

Переведений працівник не зобов’язаний виконувати ті ж сами трудові обов’язки в США, які він виконував за кордоном.

Для того, щоб претендувати на отримання L1 візи, працівник повинен бути призначений на переведення в новий офіс в США на посаду менеджера, директора, або на посаду працівника із “спеціалізованими знаннями” незалежно від того, чи обіймав він таку ж посаду за кордоном. Наприклад, працівник, який працював на іноземну компанію на посаді, яка вимагає наявність спеціальних знань, може бути переведений в новий офіс в США на посаду виконавчого директора.

Повна зайнятість або неповний робочий день.

Загалом, основною метою надання візи L-1 є переведення менеджерів, виконавчих директорів, працівників із “спеціалізованими знаннями,”які працюють на повну зайнятість з іноземної компанії до нового офісу в США. Тим не менш, законодавство не вимагає від іноземної компаніії при переведенні працівників на територію Сполучених Штатів забезпечувати їх працевлаштуванням на повний робочий день. Менеджер іноземної компанії та американського офісу, наприклад, може розділити нормальні робочі години між двома офісами (американським і іноземним) і претендувати на отримання візи L -1.

Відсутність вимоги платити більшу заробітну плату для переведеного працівника.

Законодавство не вимагає від іноземної компанії виплачувати розмір заробітньої плати, який є вищим за середню ставку зарплати типового американського працівника на ті й же посаді. Але іноземна компанія повинна платити для менеджера, виконавчого директора і працівника із “спеціалізованими знаннями” заробітну плату, яка відповідає їхньому досвіду і посаді.

 1.  Переведений працівник працював на іноземну компанію як мінімум один рік протягом останніх трьох років
 • Безперервна зайнятість працівника протягом одного року. Працівник іноземної компанії, який підлягає переведенню в новий офіс США, повинен був пропрацювати на іноземну компанію як мінімум один рік. Більше того, зайнятість працівника на підприємстві повинна була бути на постійній основі і безперервною. Якщо працівник надавав професійні послуги для іноземної компанії на основі договору або був працевлаштований на неповний робочий день, такий працівник переведенню в американський офіс не підлягає.
 • Короткострокові поїздки в США не переривають безперервність роботи на іноземну компанію. Період, проведений в Сполучених Штатах від імені іноземної компанії або короткострокові поїздки в Сполучені Штати в бізнес цілях, не переривають один рік безперервної роботи на іноземну компанію. Але час проведений за кордоном не враховується при підрахунку кількості років працевлаштування на іноземну компанію для задоволення цієї вимоги.

Період знаходження

Максимальний строк перебування кваліфікованих працівників, які приїжджають в США з метою відкритття нового офісу, складає 1 рік.

Для менеджерів і керівників Л1 віза спочатку видається, як правило , на 3 роки, а потім може бути продовжена додатково ще на 2 роки. Максимальний час перебування на візі L-1 для працівника становить 7 років.

Працівники, які обіймають посаду, що вимагає “спеціалізованих знань,”як правило отримають візу на 3 роки, яка може бути продовжена додатково ще на 2 роки. Максимальний час перебування на візі L-1 для працівника із “спеціалізованими знаннями”становить 5 років.

Члени сім’ї

Дружина/чоловік і діти до досягнення ними 21 річного віку працівника, який підлягає переведенню в американський офіс іноземної компанії, можуть знаходитися в США на візі Л2. Тривалість перебування членів сім’ї, як правило, такий же як і період перебування працівника на візі Л1.

Дружина/чоловік може отримати дозвіл на працевлаштування і працювати на будь-якого роботодавця без будь-яких встановлених обмежень.

Від L1 візи до грін карти

Після того, як ви отримаєте L1 візу, у вас буде можливість подати клопотання на отримання грін карти в імміграційній категорії EB1C « Міжнародний менеджер і виконавчий директор” . Ця категорія була спеціально створена для менеджерів і виконавчих директорів, які знаходилися на Л1 візі і зацікавлені в отриманні грін карти.

Для того, щоб отримати грін карту, ви маєте задовольнити наступні вимоги :

 • Переведений працівник був працевлаштований на іноземну компанію як мінімум один рік протягом останніх трьох років і на даний момент працює в американському офісі на посаді виконавчого директора або менеджера.
 • Компанія повинна вести бізнес в Сполучених Штатах і за кордоном на регулярній, систематичній і безперервній основі.
 • Компанія повинна знаходитися на ринку в Сполучених Штатах не менше одного року.

І хоча закон не вимагає від вас попереднього отримання L1 візи для того, щоб подати клопотання на отримання грін карти в EB -1С категорії, попереднє перебування на L1 візі дозволить для вас краще підготувати і розвинути офіс в США перед подачею документів на грін карту.

Основною перевагою подання документів на отримання на грін- карти в EB -1С категорії є те, що імміграційні візи для них є завжди наявними, і ви зможете стати постійним резидентом в США без додаткового очікування.

ВІДКРИТТЯ НОВОГО ОФІСУ

Працівники іноземної компанії можуть отримати L1 візу для того, щоб відкрити новий офіс в США. ” Новий офіс ” – це організація, яка займається здійсненням підприємницької діяльності у Сполучених Штатах менше ніж 1 рік у формі дочірньої, материнської, афілійованої компанії, філії або представництва іноземної компанії.

Вимоги для відкриття нового офісу в США залежать від категорії працівника, який підлягає переведенню в США на посаду менеджера, виконавчого директора або на посаду працівника із “спеціалізованими знаннями”.

Менеджер і виконавчий директор

Якщо іноземна компанія переводить працівника для надання професійних послуг на посаду менеджера або виконавчого директора для того, щоб відкрити новий офіс, іноземна компанія повинна продемонструвати наступне:

 • Наявність комерційної нерухомості, яка буде використана під офіс іноземної компанії (має бути підписаний договір оренди приміщення);
 • Працівник був працевлаштований на іноземну компанію як мінімум один рік протягом останніх трьох років та існує необхідність в його переведенні в американський офіс на посаду виконавчого директора або менеджера.
 • Офіс в США буде фінансово спроможний протягом 1 року виплачувати заробітну плату для менеджера або виконавчого директора після затвердження Л1 візи.

Посада, яка вимагає наявність “спеціалізованих знань”

Якщо іноземна компанія переводить працівника для надання професійних послуг на посаду, яка вимагає наявність “спеціалізованих знань”для відкриття нового офісу, іноземна компанія повинна продемонструвати наступне:

 • Наявність комерційної нерухомості, яка буде використана під офіс іноземної компанії (має бути підписаний договір оренди приміщення);
 • Іноземна компанія фінансово спроможна виплачувати заробітну плату для працівника в США після затвердження Л1 візи і готова розпочати підприємницьку діяльність.

Період знаходження

Максимальний строк перебування кваліфікованих працівників, які приїжджають в США з метою відкритття нового офісу, складає 1 рік. Проте Л1 віза може бути продовжена ще на 3 роки, якщо іноземна компанія і її американський офіс доведуть, що вони займаються фактичною підприємницькою діяльністю.

Як багато грошей ви повинні інвестувати для відкриття нового офісу?

Законодавство не встановлює мінімальної суми інвестицій, необхідної для відкриття нового офісу. Розмір інвестицій має бути достатнім для того, щоб закупити обладнання, найняти працівників, і організувати виробництво.

Інформація взята з сайту партнерів Sakhniuk immigration law https://myusaimmigration.com.ua