Отримання запитів з бази SIS, зміна запису в базі SIS, юридична допомога щодо анулювання запису в базі SIS

ЩО ТАКЕ SIS? SIS (Shengen Information System) – шенгенська інформаційна система, яка є найбільшою інформаційною системою для громадської безпеки в Європі. SIS створена з метою легкого обміну iнформацією між національними прикордонними службами, митницею та міліцією. Це гарантує, що вільне переміщення людей всередині ЄС є безпечним. В SIS міститься інформація про осіб, які брали участь у скоєнні серйозного злочину; про осіб, які знаходяться в розшуку; про осіб, які є “personа non grata” на території однієї з країн-членів Шенгенської зони; про осіб, які пропали без вісти; а також інформація про підроблені та загублені документи та ін. Тобто якщо в SIS внесено запис з метою відмовити у праві на в’їзд – це означає, що одна або декілька країн-членів Шенгенського договору вважають Вас загрозою громадському здоров’ю, державні політиці, внутрішній безпеці, що зазначено в статті 2 (19) Регламенту (ЄС) №562/2006 Кодексу Шенгенського Кордону або міжнародним відносинам країн-членів ЄС. Країни учасниці шенгенської угоди мають свої національні шенгенські інформаційні системи NSIS.

Всі ці системи з’єднані з центральною базою SIS, що знаходиться в Страсбурзі (Франція). Роботу національних шенгенських систем контролює бюро SIRENE (Suplementary Information Request at the National Entry). А контроль над шенгенською базою в цілому здійснює JSA (Schengen Joint Supervisory Authority). Максимальний термін, протягом якого інформація про особу зберігається в SIS, складає 10 років. Тобто, в якості адміністративного покарання, Вам можуть заборонити в’їзд в Шенгенську зону на 2, 5 а то й 10 років. Проте, як показує практика, навіть після спливу терміну, дані в SIS зберігаються, і через це Ви отримуєте відмову у відкритті візи.

Тому ми рекомендуємо перевіряти запис щодо Вас в базі SIS зразу після закінчення визначеного терміну та вимагати анулювання даних у випадку, якщо система його автоматично не анулює. ЩО ТАКЕ VIS? Протягом останніх років Європейський Союз розробляє масштабні IT системи для збору, обробки та обміну інформацією, що стосується зовнішнього управління кордонами.

VIS (Візова Інформаційна Система), яка підтримує реалізацію спільної візової політики ЄС, є одним з таких інструментів. VIS створена для обміну державами-членами Шенгенського договору візовими даними. VIS складається з центральної IT системи і комунікаційної інфраструктури, що з’єднує центральну і національні системи. VIS з’єднує консульства країн не членів ЄС та всі зовнішні прикордонні пункти Шенгенської зони. VIS обробляє дані і рішення стосовно заявок на короткотермінові візи для відвідин або для транзиту через Шенгенську зону. Система перевіряє біометричну відповідність в основному з відбитків пальців, з метою ідентифікації та верифікації. VIS дозволяє прикордонникам перевірити, що особа, яка дає візу, є її законним власником. Система VIS полегшує процес видачі віз для осіб, що часто подорожують. VIS допомагає у боротьбі з шахрайськими діями типу “купівлі візи” (практика прийняття подальших заявок на візу в інші держави-члени Шенгенського договору, коли перша заявка була відхилена).

Біометричні технології дозволяють виявляти туристів, які використовують проїзні документи іншої людини; система захищає від крадіжки особистих даних. VIS сприяє запобіганню, виявленню та розслідуванню терористичних злочинів та інших серйозних правопорушень.

ЗАПИТ В БАЗУ SIS

Право на доступ до бази SIS передбачено статтею 109 Шенгенського договору: “суб’єктивним правом кожної особи є право на доступ до інформації стосовно неї, яка внесена в Шенгенську інформаційну систему…” Правила оформлення запиту, мова, якою подається запит, терміни розгляду запиту регулюються національним законодавством країни-члена Шенгенського договору, до якої звертається заявник. Кожен має право зробити запит в базу SIS будь-якої країни-члена Шенгенської зони, навіть при відсутності в’їздів в цю країну. Уповноважений орган країни, в яку подається запит, зобов’язаний дати відповідь в термін, передбачений національним законодавством.

Відповідь повинна містити інформацію про те чи перебуває заявник в системі SIS чи ні, причини внесення та термін дії. Виправлення і анулювання запису в базі SIS.

• Право на доступ до своїх особистих даних гарантується Шенгенською Конвенцією 1990 року.

• Якщо в базу SIS внесено неправдиві дані про заявника, або ж запис зроблено незаконно, то особа має право вимагати виправлення чи анулювання даних з Шенгенської інформаційної системи.

Зауважимо, що право вносити зміни чи анульовувати запис в базі SIS має країна-член Шенгенської угоди, яка безпосередньо внесла цей запис. Для виправлення чи анулювання запису в базі SIS Вам потрібно звернутися в орган з контролю SIS.

Процедура запиту регулюється національним законодавством країн-членів Шенгенської угоди.

НАШІ ПОСЛУГИ

Юристи нашої компанії можуть надати юридичну допомогу стосовно:

• подача запиту щодо наявності/відсутності стосовно Вас інформації в базі Шенгенської інформаційної системи SIS;

• виправлення даних в базі Шенгенської інформаційної системи SIS;

• юридична допомога стосовно анулювання незаконно внесеного запису стосовно Вас в базу Шенгенської інформаційної системи SIS.